Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Đảng - Đoàn thể > Posts
 

 Posts

 

May, 2019

May 16
Đảng ủy Sở GTVT trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện việc học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
May 15
Đảng ủy Sở GTVT vận động đóng góp, hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới
May 10
Công đoàn Sở GTVT TP.HCM tổ chức hiến máu đợt 1 năm 2019
May 03
Hội thi bơi lội năm 2019