Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Các văn bản có liên quan đến lĩnh vực quản lý 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 43  
STTSố ký hiệuLĩnh vựcLoại văn bảnTrích yếu nội dungNgày ban hànhNgày có hiệu lực
144/2016/QĐ-UBND Xây dựng công trình Quyết định Về việc ban hành Quy định về đảm bảo an toàn công trình lân cận khi thi công phần ngầm công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố 05/11/2016 15/11/2016
226/2016/TT-BXD Xây dựng công trình Thông tư Về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 26/10/2016 15/12/2016
324/2016/TT-BXD Xây dựng công trình Thông tư Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng 01/09/2016 01/09/2016
424/2016/TT-BXD Xây dựng công trình Thông tư Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng 01/09/2016 01/09/2016
518/2016/TT-BXD Xây dựng công trình Thông tư Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình 30/06/2016 15/08/2016
601/CT-BXD Xây dựng công trình Chỉ thị Về việc bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình 02/11/2015 02/11/2015
705/2015/TT-BXD Xây dựng công trình Thông tư Quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ 30/10/2015 01/01/2016
859/2015/NĐ-CP Xây dựng công trình Nghị định Về quản lý dự án đầu tư xây dựng 18/06/2015 05/08/2015
946/2015/NĐ-CP Xây dựng công trình Nghị định Về việc quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 12/05/2015 01/07/2015
1003/2015/TT-BKHĐT Xây dựng công trình Thông tư Về việc quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp 06/05/2015 01/07/2015
1144/2015/NĐ-CP Xây dựng công trình Nghị định Về việc quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng 06/05/2015 30/06/2015
12 37/2015/NĐ-CP Xây dựng công trình Nghị định Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng 22/04/2015 15/06/2015
1333/2015/NĐ-CP Xây dựng công trình Nghị định Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra 25/03/2015 10/05/2015
1401/2015/TT-BXD Xây dựng công trình Thông tư Về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng 20/03/2015 15/05/2015
1514/2014/TT-BXD Xây dựng công trình Thông tư Về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng 05/09/2014 01/11/2014
1619/2014/CT-UBND Xây dựng công trình Chỉ thị Về việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với quản lý chất lượng công trình xây dựng và an toàn thi công xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 25/08/2014 04/09/2014
1709/2014/TT-BXD Xây dựng công trình Thông tư Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng 10/07/2014 01/09/2014
1804/2014/TT-BXD Xây dựng công trình Thông tư Về việc hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng 22/04/2014 15/06/2014
19207/2013/NĐ-CP Xây dựng công trình Nghị định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng 11/12/2013 01/02/2014
2015/2013/TT-BXD Xây dựng công trình Thông tư Về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả 26/09/2013 15/11/2013
1
2 3
Trang tiếp theo Trang cuối
 
 
 
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web