Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Các văn bản có liên quan đến lĩnh vực quản lý 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 16  
STTSố ký hiệuLĩnh vựcLoại văn bảnTrích yếu nội dungNgày ban hànhNgày có hiệu lực
108/2017/TT-BNV Thi đua khen thưởng Thông tư Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 27/10/2017 15/12/2017
291/2017/NĐ-CP Thi đua khen thưởng Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 31/07/2017 01/10/2017
301/2016/TT-TTCP Thi đua khen thưởng Thông tư Về việc quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra 06/10/2016 20/11/2016
422/2015/TT-BGTVT Thi đua khen thưởng Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông Vận tải 09/06/2015 20/07/2015
585/2014/NĐ-CP Thi đua khen thưởng Nghị định Về việc quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng 10/09/2014 01/11/2014
607/2014/TT-BNV Thi đua khen thưởng Thông tư Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 29/08/2014 15/10/2014
765/2014/NĐ-CP Thi đua khen thưởng Nghị định Về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 01/07/2014 20/08/2014
81400/QĐ- SGTVT Thi đua khen thưởng Quyết định Ban hành Quy định về qui trình, thủ tục xét khen thưởng của Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh. 17/05/2012 28/05/2012
91400/QĐ- SGTVT Thi đua khen thưởng Quyết định Ban hành Quy định về qui trình, thủ tục xét khen thưởng của Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh. 17/05/2012 17/05/2012
1039/2012/NĐ-CP Thi đua khen thưởng Nghị định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 27/04/2012 20/06/2012
1158/2011/QĐ-UBND Thi đua khen thưởng Quyết định Về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh. 07/09/2011 18/09/2011
1271/2011/TT-BTC Thi đua khen thưởng Thông tư Hướng dân việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. 24/05/2011 08/07/2011
1307/2011/TT-BGTVT Thi đua khen thưởng Thông tư
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ đăng kiểm tại các đơn vị đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ.
07/03/2011 21/04/2011
1402/2011/TT-BNV Thi đua khen thưởng Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. 24/01/2011 11/03/2011
1501/2011/TT-BNV Thi đua khen thưởng Thông tư Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. 19/01/2011 06/03/2011
1642/2010/NĐ-CP Thi đua khen thưởng Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 15/04/2010 01/06/2010
 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web