Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Các văn bản có liên quan đến lĩnh vực quản lý 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 28  
STTSố ký hiệuLĩnh vựcLoại văn bảnTrích yếu nội dungNgày ban hànhNgày có hiệu lực
101/2017/TT-TTCP Thanh tra Thông tư Về việc quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" 10/04/2017 25/05/2017
201/2017/TT-BNV Thanh tra Thông tư Hướng dẫn về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ thanh tra ngành Giao thông vận tải 27/02/2017 01/04/2017
3159/2016/NĐ-CP Thanh tra Nghị định Về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân 29/11/2016 01/02/2017
432/2016/TT-BGTVT Thanh tra Thông tư Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2014/TT-BGTVT ngày 25/02/2014 của Bộ Giao thông Vận tải 07/11/2016 01/01/2017
508/2015/TT-TTCP Thanh tra Thông tư Quy định về Sổ nhật ký đoàn thanh tra 15/12/2015 01/02/2016
652/2015/TT-BGTVT Thanh tra Thông tư Quy định về phù hiệu, cờ hiệu, trang phục; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh tra ngành Giao thông Vận tải 24/09/2015 01/01/2016
705/015/TT-TTCP Thanh tra Thông tư Về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra 10/09/2015 01/11/2015
833/2015/NĐ-CP Thanh tra Nghị định Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra 27/03/2015 15/05/2015
902/2015/TT-TTCP Thanh tra Thông tư Quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra Nhà nước 16/03/2015 04/05/2015
1008/2014/TT-TTCP Thanh tra Thông tư Về việc quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra 24/11/2014 15/12/2014
1105/2014/TT-TTCP Thanh tra Thông tư Về việc quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra 16/10/2014 01/12/2014
1292/2014/NĐ-CP Thanh tra Nghị định Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 Nghị định 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra 08/10/2014 01/12/2014
1301/2014/TT-TTCP Thanh tra Thông tư Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra 23/04/2014 01/07/2014
1412/2014/QĐ-TTg Thanh tra Quyết định Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành 27/01/2014 01/04/2014
1564/2013/TT-BGTVT Thanh tra Thông tư Quy định việc thành lập; nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải 31/12/2013 01/04/2014
16 68/2013/TT-BGTVT Thanh tra Thông tư Về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Giao thông vận tải 31/12/2013 01/04/2014
1764/2013/TT-BGTVT Thanh tra Thông tư Quy định việc thành lập; nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải 31/12/2013 01/04/2014
1867/2013/TT-BGTVT Thanh tra Thông tư Về việc quy định về trách nhiệm của cá nhân và việc xử lý vi phạm trong công tác thanh tra của ngành Giao thông Vận tải 31/12/2013 01/03/2014
1925/2013/QĐ-UBND Thanh tra Quyết định Về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 23/07/2013 02/08/2013
2013/2013/NQ-HĐND Thanh tra Nghị quyết Về việc ban hành quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố 13/07/2013 13/07/2013
1
2
Trang tiếp theo Trang cuối
 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web