Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Các văn bản có liên quan đến lĩnh vực quản lý 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 27  
STTSố ký hiệuLĩnh vựcLoại văn bảnTrích yếu nội dungNgày ban hànhNgày có hiệu lực
101/2017/TT-BNV Thanh tra Thông tư Hướng dẫn về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ thanh tra ngành Giao thông vận tải 27/02/2017 01/04/2017
2159/2016/NĐ-CP Thanh tra Nghị định Về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân 29/11/2016 01/02/2017
332/2016/TT-BGTVT Thanh tra Thông tư Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2014/TT-BGTVT ngày 25/02/2014 của Bộ Giao thông Vận tải 07/11/2016 01/01/2017
408/2015/TT-TTCP Thanh tra Thông tư Quy định về Sổ nhật ký đoàn thanh tra 15/12/2015 01/02/2016
552/2015/TT-BGTVT Thanh tra Thông tư Quy định về phù hiệu, cờ hiệu, trang phục; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh tra ngành Giao thông Vận tải 24/09/2015 01/01/2016
605/015/TT-TTCP Thanh tra Thông tư Về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra 10/09/2015 01/11/2015
733/2015/NĐ-CP Thanh tra Nghị định Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra 27/03/2015 15/05/2015
802/2015/TT-TTCP Thanh tra Thông tư Quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra Nhà nước 16/03/2015 04/05/2015
908/2014/TT-TTCP Thanh tra Thông tư Về việc quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra 24/11/2014 15/12/2014
1005/2014/TT-TTCP Thanh tra Thông tư Về việc quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra 16/10/2014 01/12/2014
1192/2014/NĐ-CP Thanh tra Nghị định Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 Nghị định 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra 08/10/2014 01/12/2014
1201/2014/TT-TTCP Thanh tra Thông tư Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra 23/04/2014 01/07/2014
1312/2014/QĐ-TTg Thanh tra Quyết định Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành 27/01/2014 01/04/2014
1464/2013/TT-BGTVT Thanh tra Thông tư Quy định việc thành lập; nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải 31/12/2013 01/04/2014
15 68/2013/TT-BGTVT Thanh tra Thông tư Về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Giao thông vận tải 31/12/2013 01/04/2014
1664/2013/TT-BGTVT Thanh tra Thông tư Quy định việc thành lập; nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải 31/12/2013 01/04/2014
1767/2013/TT-BGTVT Thanh tra Thông tư Về việc quy định về trách nhiệm của cá nhân và việc xử lý vi phạm trong công tác thanh tra của ngành Giao thông Vận tải 31/12/2013 01/03/2014
1825/2013/QĐ-UBND Thanh tra Quyết định Về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 23/07/2013 02/08/2013
1913/2013/NQ-HĐND Thanh tra Nghị quyết Về việc ban hành quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố 13/07/2013 13/07/2013
20Nghị định 57/2013/NĐ-CP Thanh tra Nghị định Về việc tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Giao thông Vận tải 31/05/2013 28/09/2013
1
2
Trang tiếp theo Trang cuối
 
 
 
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web