Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Các văn bản có liên quan đến lĩnh vực quản lý 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 29  
STTSố ký hiệuLĩnh vựcLoại văn bảnTrích yếu nội dungNgày ban hànhNgày có hiệu lực
122/2017/QĐ-TTg Tổ chức bộ máy Quyết định Về tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 22/06/2017 10/08/2017
242/2015/TTLT-BGTVT-BNV Tổ chức bộ máy Thông tư liên tịch Về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 14/08/2015 01/10/2015
337/2014/NĐ-CP Tổ chức bộ máy Nghị định Về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 05/05/2014 20/06/2014
424/2014/NĐ-CP Tổ chức bộ máy Nghị định Về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 04/04/2014 20/05/2014
562/2013/NĐ-CP Tổ chức bộ máy Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng 25/06/2013 15/08/2013
609/2013/CT-UBND Tổ chức bộ máy Chỉ thị Về kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố 14/06/2013 24/06/2013
71076 /QĐ-SGTVT Tổ chức bộ máy Quyết định Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động 10/04/2013 10/04/2013
8107/2012/NĐ-CP Tổ chức bộ máy Nghị định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải 20/12/2012 15/02/2013
9 3521/QĐ-SGTVT Tổ chức bộ máy Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Khu Quản lý đường thủy nội địa trực thuộc Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh. 05/11/2012 05/11/2012
102457/QĐ - SGTVT Tổ chức bộ máy Quyết định Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư dự án Nạo vét luồng Soài rạp (giai đoạn 2) 31/08/2011 31/08/2011
112380/QĐ-SGTVT Tổ chức bộ máy Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Pháp chế Sở Giao thông vận tải. 26/08/2011 25/08/2011
122315/QĐ-SGTVT Tổ chức bộ máy Quyết định Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM. 23/08/2011 23/08/2011
132315 /QĐ-SGTVT Tổ chức bộ máy Quyết định Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM 23/08/2011 23/08/2011
141680/QĐ-SGTVT Tổ chức bộ máy Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa thành phố. 28/06/2011 28/06/2011
151258/QĐ-SGTVT Tổ chức bộ máy Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án Vệ sinh môi trường thành phố. 16/05/2011 16/05/2011
161128/QĐ-SGTVT Tổ chức bộ máy Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 trực thuộc Sở Giao thông vận tải. 05/05/2011 05/05/2011
171129/QĐ-SGTVT Tổ chức bộ máy Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 trực thuộc Sở Giao thông vận tải. 05/05/2011 05/05/2011
181130/QĐ-SGTVT Tổ chức bộ máy Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 trực thuộc Sở Giao thông vận tải. 05/05/2011 05/05/2011
191131/QĐ-SGTVT Tổ chức bộ máy Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Khu Quản lý giao thông đô thị số 4 trực thuộc Sở Giao thông vận tải. 05/05/2011 05/05/2011
201102/QĐ - SGTVT Tổ chức bộ máy Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-03S. 28/04/2011 28/04/2011
1
2
Trang tiếp theo Trang cuối
 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web