Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Các văn bản có liên quan đến lĩnh vực quản lý 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 9  
STTSố ký hiệuLĩnh vựcLoại văn bảnTrích yếu nội dungNgày ban hànhNgày có hiệu lực
111/2017/QH14 Tư pháp Luật Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 20/06/2017 01/01/2018
274/2011/QĐ-UBND Tư pháp Quyết định
Về việc ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
16/11/2011 01/12/2011
367/2011/QĐ-UBND Tư pháp Quyết định

Về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Nhân dân các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

24/10/2011 04/11/2011
467/2011/QĐ-UBND Tư pháp Quyết định Ban hành quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Nhân dân các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh. 24/10/2011 04/12/2011
53807/QĐ-UBND Tư pháp Quyết định Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. 17/08/2011 17/08/2011
62678/QĐ-UBND Tư pháp Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2011 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 31/05/2011 31/05/2011
732/2010/TT-BGTVT Tư pháp Thông tư
Quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải.
11/10/2010 26/11/2010
82697/QĐ-UBND Tư pháp Quyết định Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án " Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thực hiện pháp luật" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 21/06/2010 21/06/2010
913/2010/CT-UBND Tư pháp Chỉ thị Về việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 10/05/2010 10/05/2010
 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web