Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Các văn bản có liên quan đến lĩnh vực quản lý 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 72  
STTSố ký hiệuLĩnh vựcLoại văn bảnTrích yếu nội dungNgày ban hànhNgày có hiệu lực
187/2017/NĐ-CP Tài chính Nghị định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính 26/07/2017 20/07/2017
287/2017/NĐ-CP Tài chính Nghị định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính 26/07/2017 20/07/2017
371/2017/TT-BTC Tài chính Thông tư Về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2018-2020 13/07/2017 25/08/2017
469/2017/TT-BTC Tài chính Thông tư Về việc hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 07/07/2017 22/08/2017
569/2017/TT-BTC Tài chính Thông tư Về việc hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 07/07/2017 22/08/2017
669/2017/TT-BTC Tài chính Thông tư Về việc hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 07/07/2017 22/08/2017
776/2017/NĐ-CP Tài chính Nghị định Về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng 30/06/2017 15/08/2017
867/2017/TT-BTC Tài chính Thông tư Về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP 30/06/2017 15/08/2017
963/2017/TT-BTC Tài chính Thông tư Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân 19/06/2017 15/08/2017
1061/2017/TT-BTC Tài chính Thông tư Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 15/06/2017 01/08/2017
1140/2017/TT-BTC Tài chính Thông tư Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị 28/04/2017 01/07/2017
1240/2017/TT-BTC Tài chính Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị 28/04/2017 01/07/2017
1337/2017/TT-BTC Tài chính Thông tư Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính 27/04/2017 12/06/2017
1445/2017/NĐ-CP Tài chính Nghị định Về việc quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 21/04/2017 05/06/2017
1528/2017/TT-BTC Tài chính Thông tư Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 và Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định 12/04/2017 26/05/2017
1625/2017/NĐ-CP Tài chính Nghị định Về báo cáo tài chính Nhà nước 14/03/2017 01/01/2018
17154/2016/NĐ-CP Tài chính Nghị định Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 16/11/2016 01/01/2017
18248/2016/TT-BTC Tài chính Thông tư Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa 11/11/2016 01/01/2017
19250/2016/TT-BTC Tài chính Thông tư Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 11/11/2016 01/01/2017
2046/2016/QĐ-TTg Tài chính Quyết định Về việc ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2017 19/10/2016 19/10/2016
1
2 3 4
Trang tiếp theo Trang cuối
 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web