Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Các văn bản có liên quan đến lĩnh vực quản lý 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 62  
STTSố ký hiệuLĩnh vựcLoại văn bảnTrích yếu nội dungNgày ban hànhNgày có hiệu lực
140/2017/TT-BTC Tài chính Thông tư Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị 28/04/2017 01/07/2017
240/2017/TT-BTC Tài chính Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị 28/04/2017 01/07/2017
337/2017/TT-BTC Tài chính Thông tư Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính 27/04/2017 12/06/2017
445/2017/NĐ-CP Tài chính Nghị định Về việc quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 21/04/2017 05/06/2017
528/2017/TT-BTC Tài chính Thông tư Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 và Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định 12/04/2017 26/05/2017
625/2017/NĐ-CP Tài chính Nghị định Về báo cáo tài chính Nhà nước 14/03/2017 01/01/2018
7154/2016/NĐ-CP Tài chính Nghị định Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 16/11/2016 01/01/2017
8248/2016/TT-BTC Tài chính Thông tư Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa 11/11/2016 01/01/2017
9250/2016/TT-BTC Tài chính Thông tư Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 11/11/2016 01/01/2017
1046/2016/QĐ-TTg Tài chính Quyết định Về việc ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2017 19/10/2016 19/10/2016
11140/2016/NĐ-CP Tài chính Nghị định Về lệ phí trước bạ 10/10/2016 01/01/2017
12120/2016/NĐ-CP Tài chính Nghị định Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí 23/08/2016 01/01/2017
1375/2016/TT-BTC Tài chính Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Thông tư 34/2013/TT-BTC ngày 28/03/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 124/2011/TT-BTC 24/05/2016 10/07/2016
1437/2016/TT-BTC Tài chính Thông tư Về việc quy định lãi suất cho vay của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 29/02/2016 15/04/2016
1501/2016/TT-BTC Tài chính Thông tư Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải 05/01/2016 20/02/2016
16206/2015/TT-BTC Tài chính Thông tư Về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 24/12/2015 01/01/2016
1701/2015/NQ-HĐND Tài chính Nghị quyết Về phương án thu lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm biển số phương tiện cơ giới đường bộ 29/07/2015 29/07/2015
18132/2014/TT-BTC Tài chính Thông tư Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện... 10/09/2014 25/09/2014
19132/2014/TT-BTC Tài chính Thông tư về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện... 10/09/2014 25/09/2014
20110/2014/TT-BTC Tài chính Thông tư Về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà 15/08/2014 01/10/2014
1
2 3 4
Trang tiếp theo Trang cuối
 
 
 
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web