Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Các văn bản có liên quan đến lĩnh vực quản lý 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 56  
STTSố ký hiệuLĩnh vựcLoại văn bảnTrích yếu nội dungNgày ban hànhNgày có hiệu lực
1154/2016/NĐ-CP Tài chính Nghị định Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 16/11/2016 01/01/2017
2248/2016/TT-BTC Tài chính Thông tư Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa 11/11/2016 01/01/2017
3250/2016/TT-BTC Tài chính Thông tư Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 11/11/2016 01/01/2017
446/2016/QĐ-TTg Tài chính Quyết định Về việc ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2017 19/10/2016 19/10/2016
5140/2016/NĐ-CP Tài chính Nghị định Về lệ phí trước bạ 10/10/2016 01/01/2017
6120/2016/NĐ-CP Tài chính Nghị định Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí 23/08/2016 01/01/2017
775/2016/TT-BTC Tài chính Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Thông tư 34/2013/TT-BTC ngày 28/03/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 124/2011/TT-BTC 24/05/2016 10/07/2016
837/2016/TT-BTC Tài chính Thông tư Về việc quy định lãi suất cho vay của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 29/02/2016 15/04/2016
901/2016/TT-BTC Tài chính Thông tư Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải 05/01/2016 20/02/2016
10206/2015/TT-BTC Tài chính Thông tư Về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 24/12/2015 01/01/2016
1101/2015/NQ-HĐND Tài chính Nghị quyết Về phương án thu lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm biển số phương tiện cơ giới đường bộ 29/07/2015 29/07/2015
12132/2014/TT-BTC Tài chính Thông tư Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện... 10/09/2014 25/09/2014
13132/2014/TT-BTC Tài chính Thông tư về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện... 10/09/2014 25/09/2014
14110/2014/TT-BTC Tài chính Thông tư Về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà 15/08/2014 01/10/2014
15105/2014/TT-BTC Tài chính Thông tư Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 153/2013/TT-BTC 07/08/2014 01/10/2014
1661/2014/NĐ-CP Tài chính Nghị định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 124/2004/NĐ-CP ngày 18/05/2004 của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh 19/06/2014 08/08/2014
1775/2014/TT-BTC Tài chính Thông tư Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng 12/06/2014 01/08/2014
1804/2014/TT-BTC Tài chính Thông tư Về quy định quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước 02/01/2014 16/02/2014
1902/2014/TT-BTC Tài chính Thông tư Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 02/01/2014 17/02/2014
2057/2013/QĐ-UBND Tài chính Quyết định Về việc ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 10/12/2013 01/01/2014
1
2 3
Trang tiếp theo Trang cuối
 
 
 
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web