Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Các văn bản có liên quan đến lĩnh vực quản lý 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 352  
STTSố ký hiệuLĩnh vựcLoại văn bảnTrích yếu nội dungNgày ban hànhNgày có hiệu lực
1101/2017/NĐ-CP Lĩnh vực khác Nghị định Về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 01/09/2017 21/10/2017
2102/2017/NĐ-CP Lĩnh vực khác Nghị định Về việc đăng ký biện pháp bảo đảm 01/09/2017 15/10/2017
397/2017/NĐ-CP Lĩnh vực khác Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính 18/08/2017 05/10/2017
496/2017/NĐ-CP Lĩnh vực khác Nghị định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp 16/08/2017 16/08/2017
505/2017/TT-BNV Lĩnh vực khác Thông tư Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BNV 15/08/2017 01/10/2017
686/2017/TT-BTC Lĩnh vực khác Thông tư Về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 88/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện 15/08/2017 01/10/2017
734/CT-TTg Lĩnh vực khác Chỉ thị Về việc tăng cường tiết kiệm điện 07/08/2017 07/08/2017
880/2017/TT-BTC Lĩnh vực khác Thông tư Hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất ... 02/08/2017 15/09/2017
979/2017/TT-BTC Lĩnh vực khác Thông tư Về việc sửa đổi, bổ sung tiết b1 điểm b khoản 4 Điều 48 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế 01/08/2017 15/09/2017
1086/2017/NĐ-CP Lĩnh vực khác Nghị định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 25/07/2017 25/07/2017
111163/QĐ-BTP Lĩnh vực khác Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 24/07/2017 24/07/2017
1283/2017/NĐ-CP Lĩnh vực khác Nghị định Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy 18/07/2017 04/10/2017
1381/2017/NĐ-CP Lĩnh vực khác Nghị định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng 17/07/2017 17/07/2017
1431/2017/QĐ-TTg Lĩnh vực khác Quyết định Về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần 17/07/2017 01/09/2017
1530/CT-TTg Lĩnh vực khác Chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp 05/07/2017 05/07/2017
1624/2017/QĐ-TTg Lĩnh vực khác Quyết định Quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân 30/06/2017 15/08/2017
1776/2017/NĐ-CP Lĩnh vực khác Nghị định về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng 30/06/2017 15/08/2017
1804/2017/L-CTN Lĩnh vực khác Lệnh 04/2017/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Chuyển giao công nghệ 29/06/2017 29/06/2017
19 05/2017/L-CTN Lĩnh vực khác Lệnh 05/2017/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Du lịch 29/06/2017 29/06/2017
2027/2017/QĐ-UBND Lĩnh vực khác Quyết định Về việc ban hành Quy chế đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh 27/06/2017 10/07/2017
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
 
 
 
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web