Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Các văn bản có liên quan đến lĩnh vực quản lý 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 315  
STTSố ký hiệuLĩnh vựcLoại văn bảnTrích yếu nội dungNgày ban hànhNgày có hiệu lực
120/2017/QĐ-TTg Lĩnh vực khác Quyết định quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ 12/06/2017 01/08/2017
220/2017/QĐ-TTg Lĩnh vực khác Quyết định Về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ 12/06/2017 01/08/2017
362/2017/NĐ-CP Lĩnh vực khác Nghị định Về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản 08/06/2017 01/07/2017
470/2017/NĐ-CP Lĩnh vực khác Nghị định Về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng 06/06/2017 25/07/2017
524/CT-TTg Lĩnh vực khác Chỉ thị Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 02/06/2017 02/06/2017
6705/QĐ-TTg Lĩnh vực khác Quyết định Về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 25/05/2017 25/05/2017
720/CT-TTg Lĩnh vực khác Chỉ thị Về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp 17/05/2017 17/05/2017
808/2017/TT-BXD Lĩnh vực khác Thông tư Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng 16/05/2017 01/07/2017
902/2017/TT-BNV Lĩnh vực khác Thông tư Về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội 12/05/2017 01/07/2017
1056/2017/NĐ-CP Lĩnh vực khác Nghị định Về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em 09/05/2017 01/07/2017
1156/2017/NĐ-CP Lĩnh vực khác Nghị định Về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em 09/05/2017 01/07/2017
1214/2017/QĐ-TTg Lĩnh vực khác Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở 08/05/2017 08/05/2017
1353/2017/NĐ-CP Lĩnh vực khác Nghị định Về việc quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng 08/05/2017 25/06/2017
1452/2017/NĐ-CP Lĩnh vực khác Nghị định Về việc cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 28/04/2017 15/06/2017
1547/2017/NĐ-CP Lĩnh vực khác Nghị định Về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 24/04/2017 01/07/2017
1648/2017/NĐ-CP Lĩnh vực khác Nghị định Về việc quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh 24/04/2017 10/06/2017
1714/CT-TTg Lĩnh vực khác Quyết định Về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2017 19/04/2017 19/04/2017
182/2017/TT-BKHĐT Lĩnh vực khác Thông tư Hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài 18/04/2017 15/06/2017
1944/2017/NĐ-CP Lĩnh vực khác Nghị định Về việc quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 14/04/2017 01/06/2017
2004/2017/TT-BTP Lĩnh vực khác Thông tư Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành 12/04/2017 28/05/2017
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
 
 
 
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web