Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Các văn bản có liên quan đến lĩnh vực quản lý 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 273  
STTSố ký hiệuLĩnh vựcLoại văn bảnTrích yếu nội dungNgày ban hànhNgày có hiệu lực
106/2017/TT-BTC Lĩnh vực khác Thông tư Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư 156/2013/TT-BTC 20/01/2017 06/03/2017
201/2017/NĐ-CP Lĩnh vực khác Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 06/01/2017 03/03/2017
303/2016/TT-TTCP Lĩnh vực khác Thông tư quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân 29/12/2016 15/02/2017
442/2016/TT-BLĐTBXH Lĩnh vực khác Thông tư Về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội 28/12/2016 11/02/2017
5166/2016/NĐ-CP Lĩnh vực khác Nghị định Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp 24/12/2016 01/03/2017
6166/2016/NĐ-CP Lĩnh vực khác Nghị định Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp 24/12/2016 01/03/2017
74125/QĐ-BGTVT Lĩnh vực khác Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 của Bộ Giao thông Vận tải 22/12/2016 22/12/2016
84061/QĐ-BGTVT Lĩnh vực khác Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2017 của Bộ Giao thông Vận tải 19/12/2016 19/12/2016
952/2016/QĐ-TTg Lĩnh vực khác Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở 06/12/2016 01/02/2017
1052/2016/QĐ-TTg Lĩnh vực khác Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở 06/12/2016 01/02/2017
11161/2016/NĐ-CP Lĩnh vực khác Nghị định Về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 02/12/2016 02/12/2016
12154/2016/NĐ-CP Lĩnh vực khác Nghị định Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 16/11/2016 01/01/2017
13149/2016/NĐ-CP Lĩnh vực khác Nghị định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá 11/11/2016 01/01/2017
14199/2016/TT-BTC Lĩnh vực khác Thông tư về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải ... 08/11/2016 01/01/2017
1531/CT-TTg Lĩnh vực khác Chỉ thị Về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công 02/11/2016 02/11/2016
1645/2016/QĐ-TTg Lĩnh vực khác Quyết định Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 19/10/2016 16/12/2016
17140/2016/NĐ-CP Lĩnh vực khác Nghị định Về lệ phí trước bạ 10/10/2016 01/01/2017
18 141/2016/NĐ-CP Lĩnh vực khác Nghị định Về việc quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác 10/10/2016 20/12/2016
19141/2016/NĐ-CP Lĩnh vực khác Nghị định Về việc quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác 10/10/2016 20/12/2016
2029/CT-TTg Lĩnh vực khác Chỉ thị Về việc xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định 05/10/2016 05/10/2016
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
 
 
 
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web