Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Các văn bản có liên quan đến lĩnh vực quản lý 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 27  
STTSố ký hiệuLĩnh vựcLoại văn bảnTrích yếu nội dungNgày ban hànhNgày có hiệu lực
149/NQ-CP Cải cách hành chính Nghị quyết Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ 13/06/2017 13/06/2017
21574/QĐ-BGTVT Cải cách hành chính Quyết định Về việc công bố sửa đổi và thay thế thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải 30/05/2017 30/05/2017
342/2015/QĐ-UBND Cải cách hành chính Quyết định Việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quy định thủ tục hành chính, công bố và công khai thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 25/08/2015 04/09/2015
413/CT-TTg Cải cách hành chính Chỉ thị Về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính 10/06/2015 10/06/2015
525/2014/TT-BTP Cải cách hành chính Thông tư Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 31/12/2014 15/02/2015
630/2014/CT-UBND Cải cách hành chính Chỉ thị Về giải pháp chấn chỉnh, tăng cường hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 25/12/2014 04/01/2015
76187/QĐ-UBND Cải cách hành chính Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 17/12/2014 17/12/2014
805/2014/TT-BTP Cải cách hành chính Thông tư Hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính 02/07/2014 24/03/2014
917/CT-TTg Cải cách hành chính Chỉ thị Về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính 20/06/2014 20/06/2014
1026/2013/QĐ-UBND Cải cách hành chính Quyết định Quy định một số nội dung và mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 23/07/2013 02/08/2013
1110/2013/NQ-HĐND Cải cách hành chính Nghị quyết Về việc ban hành quy định một số nội dung và mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố 13/07/2013 13/07/2013
12896/QĐ-TTg Cải cách hành chính Quyết định Về việc phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 08/06/2013 08/06/2013
1307/CT-TTg Cải cách hành chính Chỉ thị Về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 22/05/2013 22/05/2013
1425/2012/QĐ-UBND Cải cách hành chính Quyết định Về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2020. 22/06/2012 03/07/2012
1580/2011/QĐ-UBND Cải cách hành chính Quyết định Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh. 16/12/2011 27/12/2011
1679/2011/QĐ-UBND Cải cách hành chính Quyết định Về việc ban hành quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 13/12/2011 24/12/2011
1730c/NQ-CP Cải cách hành chính Nghị quyết
Sửa đổi, bổ sung điểm 3.1.7 khoản 3 Điều 7 Thông tư 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 quy định về đăng ký xe.
08/11/2011 08/11/2011
1820/2011/CT-UBND Cải cách hành chính Chỉ thị Về tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố. 31/05/2011 31/05/2011
1923/2011/QĐ-UBND Cải cách hành chính Quyết định Về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX về Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị giai đoạn 2011 - 2015. 14/05/2011 25/05/2011
20 22/2010/CT- Cải cách hành chính Chỉ thị Về việc tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 18/10/2010 29/10/2010
1
2
Trang tiếp theo Trang cuối
 
 
 
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web