Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Các văn bản có liên quan đến lĩnh vực quản lý 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 56  
STTSố ký hiệuLĩnh vựcLoại văn bảnTrích yếu nội dungNgày ban hànhNgày có hiệu lực
101/2017/TT-BKHĐT Đầu tư, đấu thầu Thông tư Về việc hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 14/02/2017 02/04/2017
216/2016/TT-BKHĐT Đầu tư, đấu thầu Thông tư Về việc hướng dẫn lập hồ sơ mời tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất 16/12/2016 06/02/2017
313/2016/TT-BKHĐT Đầu tư, đấu thầu Thông tư Quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước. 29/09/2016 20/11/2016
415/2016/TT-BKHĐT Đầu tư, đấu thầu Thông tư Về việc hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư 29/09/2016 15/11/2016
514/2016/TT-BKHĐT Đầu tư, đấu thầu Thông tư Về việc quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn 29/09/2016 01/12/2016
615/2016/TT-BKHĐT Đầu tư, đấu thầu Thông tư Và Đầu tư về việc hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư 29/09/2016 15/11/2016
722/2016/TT-BXD Đầu tư, đấu thầu Thông tư Về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành 01/07/2016 01/07/2016
809/2016/TT-BKHĐT Đầu tư, đấu thầu Thông tư Hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 30/06/2016 14/08/2016
907/2016/TT-BKHĐT Đầu tư, đấu thầu Thông tư Về việc quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa 29/06/2016 15/08/2016
1086/2015/TT-BGTVT Đầu tư, đấu thầu Thông tư Về việc hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải 31/12/2015 15/02/2016
1123/2015/TT-BKHĐT Đầu tư, đấu thầu Thông tư Về việc quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu 21/12/2015 15/02/2016
12 22/2015/TT-BKHĐT Đầu tư, đấu thầu Thông tư Về việc quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư 18/12/2015 18/12/2015
1384/2015/NĐ-CP Đầu tư, đấu thầu Nghị định Về giám sát và đánh giá đầu tư 30/09/2015 20/11/2015
1483/2015/NĐ-CP Đầu tư, đấu thầu Nghị định Quy định về đầu tư ra nước ngoài 25/09/2015 25/09/2015
1559/NQ-CP Đầu tư, đấu thầu Nghị quyết Về việc triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 07/08/2015 07/08/2015
1605/2015/TT-BKHĐT Đầu tư, đấu thầu Thông tư Về việc quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa 16/06/2015 01/08/2015
1701/2015/TT-BKHĐT Đầu tư, đấu thầu Thông tư Về việc quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn 14/02/2015 15/04/2015
1810/2015/QĐ-UBND Đầu tư, đấu thầu Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định liên quan đến quản lý quy hoạch đô thị 10/02/2015 20/02/2015
1937/CT-TTg Đầu tư, đấu thầu Chỉ thị Về việc chấn chỉnh công tác quản lý đấu thầu, thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng trong các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ 30/12/2014 30/12/2014
2067/2014/QH13 Đầu tư, đấu thầu Luật Luật Đầu tư 26/11/2014 01/07/2015
1
2 3
Trang tiếp theo Trang cuối
 
 
 
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web