Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

GIỚI THIỆU SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

 

 

 

Trụ sở đặt tại số: 63 Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Q.1, TP. HCM 

Điện thoại:3 8.290.451- 38.237.439. Số Fax 38.290.458

Hộp thư điện tử: sgtvt@tphcm.gov.vn​ 

Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông vận tải (đường bộ, đường thủy nội địa), hạ tầng kỹ thuật đô thị (cấp thoát nước, công viên cây xanh và chiếu sáng, bãi đỗ xe đô thị) trong phạm vi thành phố và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật.

 

Sở Giao thông vận tải thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo qui định của Nhà nước. 

 

Sở Giao thông vận tải chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng  

 

Quyết định thành lập Sở Giao thông công chính


Quyết định 1187/QĐ-UB ngày 21/03/2005 của chủ tịch UBNDTP v/v đổi tên Sở Giao thông công chánh thành phố thành Sở Giao thông - Công chính trực tiếp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố

 

Quyết định 22/2007/QĐ-UBND ngày 09/02/2007 của UBNDTP về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông - Công chính thành phố.

 

Quyết định Sở Giao thông - Công chính thành Sở Giao thông vận tải thành phố 

 

Quyết định 70/2010/QĐ-UBND ngày 17/9/2010 của Chủ tịch UBND TP v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông vận tải TPHCM.


 


 

 

 

 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web