Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phân cấp điều chỉnh, bổ sung hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn các Khu Quản lý giao thông đô thị quản lý đợt 2 năm 2018 (10/01)
Ngày 5/6/2018, Sở Giao thông vận tải đã có Quyết định số 2818/QĐ-SGTVT về phân cấp điều chỉnh, bổ sung hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn các Khu Quản lý giao thông đô thị quản lý đợt 2 năm 2018. (Đính kèm Quyết định)
Phân cấp điều chỉnh các công trình giao thông đường bộ đợt 3 năm 2018 (10/01)
Ngày 21 tháng 9 năm 2018, Sở Giao thông vận tải đã có Quyết định số 5404/QĐ-SGTVT về điều chỉnh, bổ sung phân cấp công trình cầu đường bộ, chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát, bảng quang báo điện tử trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh – Đợt 3/2018. (Đính kèm Quyết định)  
Phân cấp điều chỉnh các công trình giao thông đường bộ đợt 1 năm 2018 (10/01)
Ngày 13/02/2018, Sở Giao thông vận tải đã có Quyết định số 869/QĐ-SGTVT về điều chỉnh, bổ sung phân cấp công trình cầu đường bộ, chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát, bảng quang báo điện tử trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh – Đợt 1/2018. (Đính kèm Quyết định)
Phân cấp các công trình giao thông cho các đơn vị của Sở Giao thông vận tải quản lý năm 2018 (10/01)
Ngày 9/10/2017, Sở Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 5071/QĐ-SGTVT về việc phân cấp các công trình giao thông đường bộ, hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, hệ thống đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát giao thông và bảng thông tin giao thông điện tử cho các đơn vị của Sở Giao thông vận tải quản lý trong năm 2018. (Đính kèm Quyết định) (Đính kèm phụ lục cầu, đường, khối lượng hầm sông ...
 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web