Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sở GTVT tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016 (10/02)
Ngày 08/02, Sở GTVT tổ chức họp trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016 của Sở, địa điểm tổ chức gồm đầu cầu tại Sở và 06 đầu cầu tại các đơn vị gồm Khu QLGTĐT số 1; số 2; số 3; số 4; Khu QLĐTNĐ và Thanh tra Sở. Quang cảnh buổi họp Tại cuộc họp, Lãnh đạo Sở đánh giá cao sự nỗ lực của Thủ trưởng các đơn vị, Trưởng các phòng, ban đơn vị thuộc Sở trong công tác Cải cách hành...
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 (08/02)
Thực hiện Quyết định số 6506/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2017 và Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Sở Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 với mục tiêu 100% thủ tục hành chính trong danh mụ...
Triển khai thực hiện dịch vụ công tại Sở Giao thông vận tải (08/02)
Sở Giao thông vận tải có thông báo số 288/TB-SGTVT ngày 17/01/2017 về triển khai thực hiện dịch vụ công tại Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí MInh. Trong đó, Sở giao thông vận tải có 03 dịch vụ công mức độ 04; 12 dịch vụ công mức độ 03 và 02 dịch vụ công khác là nộp báo cáo qua mạng.Kể từ ngày 20/01/2017, Sở Giao thông vận tải sẽ bắt đầu triển khai Dịch vụ công mức độ 03 và 04 tại trang htt...
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 (20/01)
Năm 2016, Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải thường xuyên quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Các lĩnh vực tập trung đẩy mạnh như: tham mưu ban hành các văn bản, quy định thuộc lĩnh vực quản lý ngành; quán triệt từng nội dung nhằm nâng cao các chỉ số PAPI, PAR Index, cùng với sự nỗ lực của cán bộ, công chức ...
Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính (15/10)
Thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2016 của Sở Giao thông vận tải. Ngày 18/5/2016 Giám đốc Sở ký ban hành kế hoạch số 2470/KH-SGTVT về kiểm tra công tác cải cách hành chính đối với các đơn vị thuộc Sở. Kết quả kiểm tra tại các đơn vị gồm: Cảng vụ đường thủy nội địa; Khu Quản lý đường thủy nội địa; Khu quản lý Giao thông đô thị số 1; Trường Cao đẳng GTVT; Khu Quản lý Giao thông đô thị ...

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
   
   
   
  • Những điểm mù chết người quanh xe container
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
  Liên kết web