Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Kế họach kiểm soát thủ tục hành chính Sở GTVT năm 2018 (23/01)
Ngày 26 tháng 12 năm 2017, Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 với mục đích: Triển khai có hiệu quả, chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính; rà soát kịp thời phát hiện những quy định, thủ tục hành chính không đáp ứng các tiêu chí về sự cần thiết, phù hợp, tính hợp pháp; những thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp; những thủ tục hành chính còn ...
Kế hoạch cải cách hành chính Sở GTVT năm 2018 (23/01)
Ngày 19 tháng 01 năm 2018, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải các hành chính năm 2018. Kế hoạch này với mục tiêu: Chỉ đạo, điều hành trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở Giao thông vận tải thật sự linh hoạt, kịp thời đảm bảo sự hài hòa, tính tổng thể các mục tiêu chung; Thường xuyên cải tiến hệ thống, quy trình làm việc đảm bảo “đúng người, đúng ...
Sở GTVT tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016 (10/02)
Ngày 08/02, Sở GTVT tổ chức họp trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016 của Sở, địa điểm tổ chức gồm đầu cầu tại Sở và 06 đầu cầu tại các đơn vị gồm Khu QLGTĐT số 1; số 2; số 3; số 4; Khu QLĐTNĐ và Thanh tra Sở. Quang cảnh buổi họp Tại cuộc họp, Lãnh đạo Sở đánh giá cao sự nỗ lực của Thủ trưởng các đơn vị, Trưởng các phòng, ban đơn vị thuộc Sở trong công tác Cải cách hành...
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 (08/02)
Thực hiện Quyết định số 6506/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2017 và Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Sở Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 với mục tiêu 100% thủ tục hành chính trong danh mụ...
Triển khai thực hiện dịch vụ công tại Sở Giao thông vận tải (08/02)
Sở Giao thông vận tải có thông báo số 288/TB-SGTVT ngày 17/01/2017 về triển khai thực hiện dịch vụ công tại Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí MInh. Trong đó, Sở giao thông vận tải có 03 dịch vụ công mức độ 04; 12 dịch vụ công mức độ 03 và 02 dịch vụ công khác là nộp báo cáo qua mạng.Kể từ ngày 20/01/2017, Sở Giao thông vận tải sẽ bắt đầu triển khai Dịch vụ công mức độ 03 và 04 tại trang htt...

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
   
   
   
   
  • Những điểm mù chết người quanh xe container
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
  Liên kết web