Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 12 tháng 8 năm 2020 (11/08)
Số  TT Đơn vị thi Thời gian Địa điểm thi MÔTÔ 1 CĐ nghề Số 7 ...
Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 11 tháng 8 năm 2020 (10/08)
Số  TT Đơn vị thi Thời gian Địa điểm thi MÔTÔ 1 Bách Việt (A2) ...
Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 10/08/2020 đến ngày 16/08/2020 (10/08)
Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 10/08/2020 đến ngày 16/08/2020
Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 10 tháng 8 năm 2020 (09/08)
Số  TT Đơn vị thi Thời gian Địa điểm thi MÔTÔ 1 Nhà Bè ...
Thông báo hạn chế các phương tiện giao thông thủy lưu thông trên tuyến kênh Tàu Hũ và kênh Đôi (08/08)
    Kể từ ngày 09/8/2020, hạn chế giao thông thủy trên kênh Tàu Hũ và kênh Đôi tại khu vực công trình Nâng cấp, mở rộng cầu Chữ Y do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông triển khai thử tải công trình cầu. Phương án bảo đảm an toàn giao thông thủy phục vụ thử tải công trình cầu, như sau: - Sử dụng “Xuồng cao tốc 30CV” tại vị trí thượng và hạ lưu công trình, cách công trì...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp