Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Dẫn hướng Lên
Đăng nhập
step  
text 
subtext  

Dịch vụ công mức độ 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng

 
Khi tham gia dịch vụ công trực tuyến, việc xử lý hồ sơ trực tuyến sẽ tương tự như hồ sơ nộp trực tiếp và các tổ chức, cá nhân có thể tương tác với Sở Giao thông vận tải.
img01
 
img02
Tổ chức, cá nhân khi tham gia dịch vụ công trực tuyến sẽ nhận được hướng dẫn qua mạng Internet. Sau khi hồ sơ hoàn chỉnh, tổ chức và cá nhân có thể tự chọn một trong các hình thức để hoàn thành thủ tục đăng ký sau:
  • Đến Sở Giao thông vận tải để nộp hồ sơ và sử dụng dịch vụ “Trả kết quả hồ sơ tại nhà” do Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp.
  • Đến Sở Giao thông vận tải để nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp.
 

Trong quá trình thực hiện, tổ chức và cá nhân doanh nghiệp nếu gặp khó khăn về thao tác kỹ thuật, vui lòng gọi điện thoại số 38.222.825 hoặc 38.279.995 (trong giờ hành chính) để được hỗ trợ về kỹ thuật.

Trong quá trình sử dụng dịch vụ nhận và trả kết quả hồ sơ tại nhà do Bưu điện Thành phố cung cấp, nếu tổ chức và cá nhân có thắc mắc về dịch vụ này, vui lòng gọi điện thoại số 39.247.247 để được giải đáp./.

Nếu cần bất cứ sự hỗ trợ nào khác vui lòng gọi đến Tổng đài Sở Giao thông vận tải, điện thoại số 38.290.451./.

img03