Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sort by AttachmentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Quyết địnhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nghị quyếtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thông tưDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nghị quyếtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Chỉ thịDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Các văn bản QPPL có liên quanDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thông tư liên tịchDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).