Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sort by AttachmentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Giao thông đường bộDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Giao thông đường thủyDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Đầu tư, đấu thầuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Xây dựng công trìnhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Cây xanhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Chiếu sángDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Cấp thoát nướcDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Xử lý vi phạm hành chínhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng chống tham nhũngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Khiếu nại, tố cáoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Cải cách hành chínhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thanh traDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tổ chức bộ máyDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thi đua khen thưởngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Hành chính văn phòngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tài chínhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tư phápDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tài nguyên môi trườngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lĩnh vực khácDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lĩnh vực khác