Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sort by AttachmentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Quốc hộiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Bộ Kế hoạch Đầu tưDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Bộ Kế hoạch Đầu tư
Bộ Tài chínhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Bộ Giao thông vận tảiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Bộ Giao thông vận tải
Bộ Xây dựngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Bộ Xây dựng
Cục Đường bộDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Cục Đường bộ
Hội Đồng Nhân dân Thành phốDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Hội Đồng Nhân dân Thành phố
Ủy ban Nhân dân Thành phốDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Ủy ban Nhân dân Thành phố
Sở Giao thông vận tảiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Sở Giao thông vận tải
Bộ Tư phápDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Bộ Tư pháp
Bộ Nội VụDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Bộ Nội Vụ
Bộ Tài nguyên Môi trườngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Bộ Tài nguyên Môi trường
Công an Thành phốDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Công an Thành phố
Thanh tra Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thanh tra Chính phủ
Bộ Công AnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Bộ Công An
Thủ tướng Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thủ tướng Chính phủ