Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

BaoCaoTinTuc_Category

XmlContent

<?xml version="1.0"?>
<ArrayOfString xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <string>Xe buýt</string>
  <string>Thông tin về xe liên tỉnh</string>
  <string>Taxi</string>
  <string>Thông tin về vận tải hành khách công cộng</string>
  <string>Bến bãi đậu xe</string>
  <string>Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình về ATGT</string>
  <string>Tình hình thực hiện các dự án</string>
  <string>Thông tin về các dự án đầu tư</string>
  <string>Dự án kêu gọi đầu tư</string>
  <string>Giao thông bộ</string>
  <string>Kỷ niệm 40 năm ngành GTVT TP</string>
  <string>Giao thông thủy</string>
  <string>Giấy phép lái xe</string>
  <string>Giao ban báo chí</string>
  <string>Khối kinh tế tập thể</string>
  <string>Cấp thoát nước</string>
  <string>Vận tải đường bộ</string>
  <string>Các hoạt động khác</string>
  <string>Thông tin chỉ đạo điều hành</string>
  <string>Công viên cây xanh</string>
  <string>Khối Tham mưu tổng hợp</string>
  <string>Ủy quyền phát ngôn báo chí</string>
  <string>Công khai</string>
  <string>Tuyển dụng công chức</string>
  <string>Báo cáo thống kê</string>
  <string>Kê khai giá cước vận tải bằng xe ô tô</string>
  <string>Quy hoạch và phát triển giao thông thủy</string>
  <string> Quy hoạch và phát triển cấp thoát nước</string>
  <string> Quy hoạch và phát triển công viên cây xanh</string>
  <string> Quy hoạch và phát triển giao thông bộ</string>
  <string>Chiến lược – Định hướng – Kế hoạch</string>
  <string>Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật - Tài liệu tham khảo ngành GTVT</string>
  <string>Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính</string>
  <string>Các tuyến đường tổ chức lưu thông và lưu thông tạm</string>
  <string>Chính sách chất lượng</string>
  <string>Quy trình</string>
  <string>Thủ tục hệ thống</string>
  <string>Các văn bản liên quan</string>
  <string>Mục tiêu chất lượng</string>
  <string>Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh</string>
  <string>Đảng ủy</string>
  <string>Công đoàn</string>
  <string>Đoàn thanh niên</string>
  <string>Hoạt động Đảng - Đoàn thể</string>
  <string>Khối Đơn vị Hành chính sự nghiệp</string>
  <string>Cơ cấu tổ chức</string>
  <string>Các địa chỉ cần biết</string>
  <string>Thông tin đào đường, di dời hạ đốn cây xanh</string>
  <string>Đấu thầu</string>
  <string>Đấu thầu và Mua sắm công</string>
  <string>Lĩnh vực giao thông đường bộ</string>
  <string>Lĩnh vực giao thông đường thủy</string>
  <string>Lĩnh vực vận tải đường bộ </string>
  <string>những thủ tục liên quan đến thẩm định dự án</string>
  <string>Lĩnh vực cấp thoát nước</string>
  <string>Những thủ tục liên quan đến cấp phép</string>
  <string>Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính</string>
  <string>Lĩnh vực sát hạch và cấp giấy phép lái xe</string>
  <string>Tin cai cach hanh chinh</string>
  <string>hang muc phan cap</string>
</ArrayOfString>

Attachments

Created at 12/4/2012 5:06 PM by System Account
Last modified at 1/26/2021 3:20 AM by System Account