Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

BaoCaoTinTuc_ChuyenMuc

XmlContent

<?xml version="1.0"?>
<ArrayOfChuyenDeEntity xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <ChuyenDeEntity>
    <Title>Thông tin vận tải hành khách công cộng</Title>
    <Categories>
      <CategoryEntity>
        <ID>1</ID>
        <Title>Xe buýt</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>6</ID>
        <Title>Taxi</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>7</ID>
        <Title>Thông tin về xe liên tỉnh</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>8</ID>
        <Title>Bến bãi đậu xe</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>9</ID>
        <Title>Các tuyến metro</Title>
      </CategoryEntity>
    </Categories>
  </ChuyenDeEntity>
  <ChuyenDeEntity>
    <Title>Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp  luật và tình hình về ANGT</Title>
    <Categories>
      <CategoryEntity>
        <ID>1</ID>
        <Title>Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình về ATGT</Title>
      </CategoryEntity>
    </Categories>
  </ChuyenDeEntity>
  <ChuyenDeEntity>
    <Title>Thông tin về các dự án đầu tư</Title>
    <Categories>
      <CategoryEntity>
        <ID>3</ID>
        <Title>Dự án kêu gọi đầu tư</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>4</ID>
        <Title>Tình hình thực hiện các dự án</Title>
      </CategoryEntity>
    </Categories>
  </ChuyenDeEntity>
  <ChuyenDeEntity>
    <Title>Thông tin chỉ đạo điều hành</Title>
    <Categories>
      <CategoryEntity>
        <ID>3</ID>
        <Title>Giao thông bộ</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>4</ID>
        <Title>Giao thông thủy</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>5</ID>
        <Title>Cấp thoát nước</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>6</ID>
        <Title>Vận tải đường bộ</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>9</ID>
        <Title>Công viên cây xanh</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>10</ID>
        <Title>Giấy phép lái xe</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>11</ID>
        <Title>Giao ban báo chí</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>12</ID>
        <Title>Khối kinh tế tập thể</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>13</ID>
        <Title>Các hoạt động khác</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>14</ID>
        <Title>Khối Tham mưu tổng hợp</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>19</ID>
        <Title>Ủy quyền phát ngôn báo chí</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>20</ID>
        <Title>Công khai</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>21</ID>
        <Title>Tuyển dụng công chức</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>22</ID>
        <Title>Báo cáo thống kê</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>23</ID>
        <Title>Kỷ niệm 40 năm ngành GTVT TP</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>24</ID>
        <Title>Thông tin cuộc thi ảnh</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>25</ID>
        <Title>Kê khai giá cước vận tải bằng xe ô tô</Title>
      </CategoryEntity>
    </Categories>
  </ChuyenDeEntity>
  <ChuyenDeEntity>
    <Title>Chiến lược – Định hướng – Kế hoạch</Title>
    <Categories>
      <CategoryEntity>
        <ID>3</ID>
        <Title> Quy hoạch và phát triển giao thông bộ</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>4</ID>
        <Title>Quy hoạch và phát triển giao thông thủy</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>5</ID>
        <Title> Quy hoạch và phát triển vận tải đường bộ</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>7</ID>
        <Title> Quy hoạch và phát triển cấp thoát nước</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>8</ID>
        <Title> Quy hoạch và phát triển công viên cây xanh</Title>
      </CategoryEntity>
    </Categories>
  </ChuyenDeEntity>
  <ChuyenDeEntity>
    <Title>Sáng kiến cải tiến kỹ thuật - Tài liệu tham khảo ngành GTVT</Title>
    <Categories>
      <CategoryEntity>
        <ID>3</ID>
        <Title>Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật - Tài liệu tham khảo ngành GTVT</Title>
      </CategoryEntity>
    </Categories>
  </ChuyenDeEntity>
  <ChuyenDeEntity>
    <Title>Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính</Title>
    <Categories>
      <CategoryEntity>
        <ID>5</ID>
        <Title>Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính</Title>
      </CategoryEntity>
    </Categories>
  </ChuyenDeEntity>
  <ChuyenDeEntity>
    <Title>Các tuyến đường tổ chức lưu thông và lưu thông tạm</Title>
    <Categories>
      <CategoryEntity>
        <ID>3</ID>
        <Title>Các tuyến đường tổ chức lưu thông và lưu thông tạm</Title>
      </CategoryEntity>
    </Categories>
  </ChuyenDeEntity>
  <ChuyenDeEntity>
    <Title>ISO 9001:2008</Title>
    <Categories>
      <CategoryEntity>
        <ID>1</ID>
        <Title>Chính sách chất lượng</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>3</ID>
        <Title>Mục tiêu chất lượng</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>4</ID>
        <Title>Sổ tay hệ thống quản lý chất lượng</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>5</ID>
        <Title>Quy trình</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>6</ID>
        <Title>Phiếu kiểm soát</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>7</ID>
        <Title>Thủ tục hệ thống</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>8</ID>
        <Title>Khảo sát sự hài lòng của khách hàng</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>9</ID>
        <Title>Các văn bản liên quan</Title>
      </CategoryEntity>
    </Categories>
  </ChuyenDeEntity>
  <ChuyenDeEntity>
    <Title>Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM</Title>
    <Categories>
      <CategoryEntity>
        <ID>3</ID>
        <Title>Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh</Title>
      </CategoryEntity>
    </Categories>
  </ChuyenDeEntity>
  <ChuyenDeEntity>
    <Title>Hoạt động Đảng - Đoàn thể</Title>
    <Categories>
      <CategoryEntity>
        <ID>3</ID>
        <Title>Đảng ủy</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>4</ID>
        <Title>Công đoàn</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>5</ID>
        <Title>Đoàn thanh niên</Title>
      </CategoryEntity>
    </Categories>
  </ChuyenDeEntity>
  <ChuyenDeEntity>
    <Title>Thông tin giới thiệu</Title>
    <Categories>
      <CategoryEntity>
        <ID>1</ID>
        <Title>Cơ cấu tổ chức</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>3</ID>
        <Title>Các địa chỉ cần biết</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>4</ID>
        <Title>Khối Đơn vị Hành chính sự nghiệp</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>5</ID>
        <Title>Khối Doanh nghiệp</Title>
      </CategoryEntity>
    </Categories>
  </ChuyenDeEntity>
  <ChuyenDeEntity>
    <Title>Đào đường và Di dời</Title>
    <Categories>
      <CategoryEntity>
        <ID>1</ID>
        <Title>Thông tin đào đường, di dời hạ đốn cây xanh</Title>
      </CategoryEntity>
    </Categories>
  </ChuyenDeEntity>
  <ChuyenDeEntity>
    <Title>Đấu thầu và Mua sắm công</Title>
    <Categories>
      <CategoryEntity>
        <ID>1</ID>
        <Title>Công khai</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>9</ID>
        <Title>Đấu thầu</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>10</ID>
        <Title>Mua sắm công</Title>
      </CategoryEntity>
    </Categories>
  </ChuyenDeEntity>
  <ChuyenDeEntity>
    <Title>Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính</Title>
    <Categories>
      <CategoryEntity>
        <ID>1</ID>
        <Title>Những thủ tục liên quan đến cấp phép</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>3</ID>
        <Title>những thủ tục liên quan đến thẩm định dự án</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>4</ID>
        <Title>những thủ tục liên quan đến đăng kiểm các phương tiện bộ, thủy nội địa</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>6</ID>
        <Title>Lĩnh vực giao thông đường bộ</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>7</ID>
        <Title>Lĩnh vực giao thông đường thủy</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>8</ID>
        <Title>Lĩnh vực sát hạch và cấp giấy phép lái xe</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>9</ID>
        <Title>Lĩnh vực cấp thoát nước</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>10</ID>
        <Title>Lĩnh vực công viên cây xanh</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>11</ID>
        <Title>Lĩnh vực vận tải đường bộ </Title>
      </CategoryEntity>
    </Categories>
  </ChuyenDeEntity>
  <ChuyenDeEntity>
    <Title>Cải cách hành chính</Title>
    <Categories>
      <CategoryEntity>
        <ID>15</ID>
        <Title>Tin cai cach hanh chinh</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>16</ID>
        <Title>hang muc phan cap</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>17</ID>
        <Title>Thu moi hop</Title>
      </CategoryEntity>
    </Categories>
  </ChuyenDeEntity>
</ArrayOfChuyenDeEntity>

Attachments

Created at 10/4/2012 10:56 AM by HCM\bioadmin
Last modified at 1/26/2021 3:20 AM by System Account